ساخت فایل جدید در فتوشاپ

یکی از نیازهای اولیه برای شروع کار با فتوشاپ ایجاد یک فایل جدید است، برای ساخت فایل جدید در فتوشاپ مراحل زیر را دنبال کنید:

1. انتخاب گزینه New از منوی File

یا فشردن کلیدهای میانبر Ctrl + N

       New File in Photoshop                                          

2. وارد کردن نام فایل جدید (Name)

در صورتی که نام خاصی مدنظرتان نیست، فتوشاپ به طور پیش فرض یک نام برای فایل جدید شما انتخاب می کند.

 3. از قسمت Preset (از پیش تنظیم شده) گروه مورد نظر خود را انتخاب کنید، در هر گروه اندازه های از پیش تعریف شده ای وجود دارد که میتوانید بعد از انتخاب گروه آن اندازه ها را نیز انتخاب کنید.

به عنوان مثال انتخاب گروه international paper برای اندازه های متداول کاغذ A4-A3 و غیره و یا Film & Video برای اندازه هایی که مربوط به تصاویر ویدیویی است.

در صورتی که اندازه فایل جدید شما دلخواه است میتوانید گزینه Custom را انتخاب نمایید.

 4. اندازه مورد نظر را در قسمت Size انتخاب نمایید، اگر در قسمت قبل international paper را انتخاب کرده باشید در قسمت Size میتوانید اندازه A4 را برای ایجاد یک فایل به این اندازه انتخاب کنید.

 نکته ویژه کارآموزان پریمیر: از آن جهت که شما قصد دارید فایل ساخته شده در فتوشاپ را در پریمیر import کنید باید در قسمت Preset گزینه Film & Video و سپس از قسمت Size فعلا با مطالب گفته شده گزینه PAL D1/DV را انتخاب نمایید (چرا که پروژه ای که در پریمیر باز میکنید نیز از همین نوع است) و به مرحله 9 بروید.

 5. در صورتی که اندازه دل خواهی را برای فایل خود در نظر گرفتید در قسمت Width پس از انتخاب واحد آن ، عدد مربوط به اندازه پهنا یا طول و در قسمت Height عدد مربوط به ارتفاع یا عرض را وارد نمایید.

 6. Resolution فایل جدید خود را پس از انتخاب واحد آن وارد نمایید.

این عدد برای کارهایی که باید از طریق مانیتور پخش یا دیده شود عدد 72 px/in و برای کارهایی که قرار است بر روی کاغذ چاپ شود عدد  300 px/in است.

 7. انتخاب Color Mode ( مد رنگ)

  • Grayscale : تک رنگ - خاکستری
  • RGB : پخش یا مشاهده از طریق مانیتور
  • CMYK : چاپ

 8. انتخاب Background Contents (رنگ پشت زمینه فایل جدید)

  • White : سفید
  • Background Color : رنگ انتخاب شده برای پشت زمینه در فتوشاپ
  • Transparent : بی رنگ – شفاف

 9. ویژه کارآموزان پریمیر: در قسمت Advanced ، Pixel Aspect Ratio گزینه Square Pixels را انتخاب نمایید.

 10. فشردن دکمه OK  برای اتمام کار و ایجاد فایل جدید.