ایجاد "ماسک"در پریمیر

پریمیر همچون افترافکت قابلیت ایجاد ماسک روی کلیپ را به طور مستقیم ندارد اما میتوان به نوعی با تکنیک های متفاوت این عمل را در پریمیر انجام دارد، یکی از تکنیک های ساده ایجاد ماسک در پریمیر به صورت زیر است:

1. کلیپی را که میخواهید ماسک را بر روی آن اعمال کنید بر روی یکی از تراکها قرار دهید.

2. از منوی File قسمت New گزینه Title را انتخاب نمایید تا پس از انتخاب اندازه و مشخصات Title خود، پنجزه ایجاد Title باز شود.

3. ابزار Pen را انتخاب نمایید و سپس ماسک مورد نظر خود را بکشید (در صورتی که نیاز به ماسک با اشکال هندسی ساده دارید می توانید شکل هایی همچون مربع، مستطیل، دایره و ... را با انتخاب ابزارهای مربوطه بکشید)

4. پس از کشیدن ماسک، مطمئن شوید که Graphic Type روی Filled Bezier و گزینه Fill با نوع Solid انتخاب شده و دارای یک رنگ است.

5. پنجره Title را ببندید، با این عمل Title ساخته شده در پنل Project اضافه خواهد شد.

6. Title ساخته شده را در تراک بالایی کلیپی که می خواهید ماسک را بر روی اعمال کنید قرار دهید.

7. افکت Track Matte Key را به کلیپی که می خواهید ماسک بر روی آن اعمال شود، اضافه کنید و تنظیمات زیر را بر روی این افکت تنظیم کنید:

          7-1. Matte : تراکی که Title را بر روی آن قرار دادید انتخاب کنید.

          7-2. Composite Using : گزینه Matte Alpha را انتخاب نمایید.

          7-3. Reverse : انتخاب نشده باشد.

عملیات ایجاد ماسک تمام شد، در نهایت می توانید برای اعمال Feather به ماسک، افکت Gaussian Blur را به Title اضافه کنید تا ماسک ایجاد شده جلوه بهتری داشته باشد.